Naglówek strony
HTK Sp. z o.o. Kontakt Produkty Usługi Certyfikaty Referencje System B2B
Polska wersja strony Czeska wersja strony Angielska wersja strony Niemiecka wersja strony
Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.
 
Dlatego Hut-Trans Katowice Sp. z o.o. informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hut-Trans Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ulicy Sądowej 7, zwany dalej „HTK”.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych HTK, można skontaktować się listownie (41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 7), telefonicznie (+48 601 827 201) lub przez e-mail (iod@htk.com.pl).

Dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są używane jedynie do:

  • nawiązania kontaktu z użytkownikiem związane z zapytaniem, zamówieniem lub komentarzem;
  • zawarcia lub realizacji umowy;
  • wewnętrznym badaniem zainteresowania grupami usług i produktów.

Wszelkie dane, otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego, przeznaczone są wyłącznie na użytek HTK. Dane te mogą być jednak udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami tych danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa w szczególności: podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. policja); podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu HTK na podstawie zawartej z HTK umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami.

Korzystając z naszej strony internetowej, pozostajecie anonimowymi tak długo, aż sami nie zdecydujecie inaczej (system B2B dla Klientów, formularze). Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Przysługują Pani/Panu prawa do sprzeciwu, dostępu, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub z naszym inspektorem ochrony danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej www.htk.com.pl, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Zebrane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Obowiązek informacyjny RODO.

wersja do druku   wstecz   początek strony
Hut-Trans Katowice Sp. z o.o.

ul. Sądowa 7

PL - 41-605 Świętochłowice
Telefon:
+48 32 3460 260
+48 32 3460 261
+48 32 3460 262
+48 32 3460 263
HTK 2006-2024

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

polityka prywatności | zastrzeżenia